DGR 2019

                 Distinguished Gentleman´s Ride 2019

 

V neděli 29.9. 2019 ( tedy jako vždy poslední neděli v září ) proběhla celosvětová akce DGR. Této celosvětové akce, jejíž zisk je věnován na podporu výzkumu léčby rakoviny a mužského zdraví, se letos zúčastnilo 114 268 registrovaných genlemanů a gentleladies. Do 1.10.2019 se vybralo 5 562 009 dolarů.  

V Turnově se letos sešlo 34 posádek a vybralo se 2255 dolarů. V přepočtu nejvíc na jednu osobu v ČR. Gratuluji a děkuji našim sponzorům. 

 

Jako v loňském roce nám v Turnově přálo po dvou deštivých dnech příjemné podzimní počasí a tak již v osm ráno se na prosluněném náměstí sešli organizátoři.

            

            

            

a i náš cateringový tým. 

            

 

A hned se začalo velmi čile pracovat.

            

            

            

Někteří pořadatelé se i letos nesmírně nadřeli a dělali pro akci téměř nemožné.

                       

A začali přijíždět první gentlemani a gentleladies.

         

       

A začalo se fotit ...

                      

             

                             

             

I selfíčka ...

           

Příprava na jízdu patří také k oblíbeným činnostem ...

           

Po úvodním slovu a přivítání účastníků jsem předal slovo panu starostovi, který nám stejně jako loni umožnil pořádat tuto akci v srdci Turnova. Pohovořil k účastníkům akce, seznámil nás s novinkami z turnovského života a přinesl propagační dárky, které jsme rádi rozdali.

          

Poslouchali všichni gentlemani, gentleladies i gentlechildern.

                           

V 10:30 jsme se seřadili a vyjeli směr Hrubý Rohozec. Propagační jízda trvala asi dvacet minut. 

 

Tímto bychom rádi i poděkovali za možnost opět navštívit zámek Hrubý Rohozec. Tam jsme se mohli občerstvit. Stroje se seřadily na zámeckém nádvoří ... 

           

          a přišel čas na rychlé  občerstvení. 

          

         

         

         

I pořadatelé se rádi osvěžili.

                      

Ale udělali si i čas na foto  ...

            

                      a domluvili  možnost společného fota ze zámeckého balkonu.

           

A zpět do Turnova na náměstí Českého ráje. 

Tam se jedlo 

       

připravovali se ceny, resp. dárky od sponzorů, kterým tímto též děkujeme

       

a čekalo se na vyhlášení výsledků.

     

Po té jsme začali vyhlašovat výsledky sponzorovaných účastníků. Vybrali jsem jen pár fotek ...

     

     

    

          

    

a vítěz krom sponzorských darů dostal i  

     

 

Na závěr společné foto 

     

      a pak už jen rozloučení a třeba za rok zase zde.

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se na celé akci podíleli. Hlavní dík za to vše patří Michalovi , který tomu věnoval víc než spoustu času. Dík patří i všem ostatním pořadatelům, nechci všechny jmenovat, abych někoho neopomněl. Děkujeme za fotky Monice, která za to není ani na jedné z fotek, děkuji Emilovi a Alence za doprovod, odvoz plakátových stěn atd. Dále bych chtěl poděkovat Jirkovi Pařízkovi za zapůjčení aparatury, mikrofonu a i finální kompletaci mé čezety 175. Poděkování ale patří i Vám, účastníkům celé akce a hlavně Vašim sponzorům. 

Na závěr chci poděkovat i členům Tatra VCC Semily, kteří ozdobili akci krásnými historickými stroji a i panu Štěpnovi za jeho Pragu a uniformu. Měli jsme jistotu, že nám někdo pomáhá a zároveň nás chrání.

Díky všem