1. Půldecky v Českém ráji 2013

Dne  22.6. 2013 se konal první ročník akce nazvané  "Půldecky v českém ráji".

Na poslední chvíli se realizačnímu týmu podařilo dohodnout opravdu krásné počasí (  jak je vidět i na přiložených snímcích ).

          

 

Od 8 hodin se na náměstí v Turnově sjížděly stroje, kterých nakonec bylo 22.  Rozprava byla na

náměstí v 9,45 a po ní v 10 hodin odstartoval  první závodník.  Před 11 hodinou odjel poslední ..

     

    


   

 

V první etapě jeli soutěžící po trase dle mapy. Na cestě je čekaly čtyři samoobslužné kontroly a konec první části byl na Volavci.  Zde museli soutěžící zavzpomínat jak postupovat při první pomoci. Na zemi ležela totiž  paní v bezvědomí.

         

Nakonec přišli poradit i místní s dětmi.

 

 

Po první pomoci vyjeli účastníci podle "křižovatek " až na Blatec. Tam museli prokázat svoji zručnost

a dostali další klasickou mapu, podle níž jeli přes dvě průjezdní kontroly do cíle.

V cíli čekala na soutěžící jízda zručnosti ...

       

         

dále jízda na upraveném kole ( jelo dopředu, jen když jste šlapali dozadu). Zde bylo možno získat snadno trestné body a kdekdo toho využil.

       

       

Po těchto soutěžích se přesunuly stroje na parkoviště, kde měly zastavit uprostřed, mezi dvěma  kužely.

      

 

A pak už byl oběd a chvíle na odpočinek.

Odpoledne jsme si představili resuscitační pannu, všichni si zkusili provést resuscitaci a stručně jsme si řekli základy první pomoci.

Nejrřív trocha teorie ...                                          a poslouchali všichni...

 

a pak si to vyzkoušeli                                                           i předseda klubu

    

Přišel čas na výsledky, které zaznamenal a zpracoval Vojta.

    

Následovala spanilá jízda, kolem hradu Trosky. Tuto akci vedl na svém stroji Jawa Californian Vašek Richtr.

     

          

    

   

Návrat do Sedmihorek ze spanilé jízdy byl plný dojmů.

 

 

Pak se klábosilo, jedlo a pilo.

 


    

 

 

Připravovalo se vyhlášení výsledků ...

A pak to začalo

 

Rozdávání cen a dárků jsem vedl já, ale vše zorganizoval a doladil syn Michal, kterému tímto moc děkuji, jak za organizaci, tak průjezdní kontrolu a  i pomoc mimo soutěž.
 

 

Dostalo se na všechny, ale nakonec to nejlepší.

3. místo

 

2. místo

 

A vítěz 1. ročníku Půldecky v Českém ráji

 

Oficielně uzavřel celou akci předseda Tatra VCC v AČR pan Petr Štěpán.

U "svého" stánku v pozadí je i pan Petr Bajer, kterému moc děkujeme za azyl, dobré jídlo a víc než

příjemné  pobytí.   Děkujeme

 

Ještě jednou děkuji všem, kteří se na akci podíleli,  děkuji TVCC,  že mi dovolil celou akci uspořádat

Zejména pak děkuji panu P. Štěpánovi a jeho manželce - za pomoc se vším a psychickou podporu

 

Panu Vojtovi Paličovi - za nápady, jejich realizaci a pomoc na všech kontrolních stanovištích

Panu Vaškovi Richtrovi za pomoc, jízdu na mém pionýru, ale i odpolední spanilou jízdu  Českým rájem, kterou projel jako první  na své Jawě Californii.

 

 

mým kamarádům Janu Šritrovi a Davidu Bečkovi

dále Bc. Filoušovi  a  mému druhému synovi Martinovi za pomoc a dobrou náladu, kterou moc pomohli

mně i soutěžícím na PK 1. Zde zrovna odpočívají.

 

a i startérovi celé akce Lukáškovi.

Doufám, že akce se líbila, z úst soutěžícíh jsme slyšeli jen to dobré. Jediným negativem bylo to, že plakáty na tuto akci byly strhány a použity jak suvenýr , ještě před celou akcí. Plakát měl podle všech velkou estetickou hodnotu . Za výrobu, realizaci ale i vlastně formu sponzorského daru  této soutěži, děkuji panu Janu Staňkovi, světoznámému fotografovi - Sport, Foto Turnov Staněk.